Life! cuộc sống sau tiểu đường thai kỳ 

Cải thiện sức khỏe cho bạn và gia đình

  • Zoe đã bị tiểu đường thai kỳ trong thời kỳ mang thai và thấy chương trình Life! hữu ích vì nó đã giúp bà đạt được các mục tiêu về sức khỏe của mình.

    “Tôi quyết định thực hiện chương trình Life! Vì tôi không muốn mắc bệnh tiểu đường và tôi muốn sống khỏe và trở thành một bà mẹ khỏe mạnh trong tương lai”

    Say hello to Zoe

Kick start your healthy living journey with articles and recipes from the Life! Program in our Health Hub

Đăng ký tham gia chương trình